Projects: Hybrid Organisations

Hybrid Organisations and Emerging Communities

Hybrid Organisations are emerging all around us, often beyond the scope of established institutions. These organisations combine both artistic and creative ways of recontextualizing and addressing pervasive ecological, social and digital concerns. Hybrid organizations come together around shared interests in order to discover new modes of working, thinking, servicing and distributing resources. At the same time, they develop frameworks for employment without profit maximization and platforms for gathering and establishing collaborations between communities of practitioners.

During 2015 and 2016, Diakron will collaborate with 8-10 hybrid organisations (such as The Long Now, unMonastery, Center for Land Use Interpretation, Open Source Ecology, Enspiral, Senselab), to make their organizational practices explicit. Our field-work will consist of journeys to several countries and continents for longer or shorter stays with each organization. As we get to know each organization, working documents, field notes, images, sounds and videos will be shared on this website.

Diakron will develop and build a collaboratively oriented mediation concept, where organizational approaches, techniques, models and imaginaries are shared via an exhibition, workshop, a digital publication and an analytical report.

The purpose of the project is to provide an international overview of hybrid organisations and detail organizational insights, techniques and approaches. At the same time, the purpose is to provide direction for public sectors (and other actors) wishing to facilitate and provide frameworks for new types of employment, organisations and communities.

The project is supported by the Danish Ministry of Housing, Urban and Rural Affairs and carried out in collaboration with the Danish Building Research Institute at Aalborg University.

Fremme af fællesskaber gennem Hybride Organisationer

En række Hybride Organisationer ser i disse år dagens lys, delvist uden for etablerede institutioners søgelys. Organisationerne er interessebaserede og forbinder kunstneriske og kreative arbejdsgange med engagement i samfundsproblematikker. De orienterer sig mod nye måder at arbejde, tænke, levere services og fordele ressourcer på uden om offentlige og private sektorer. Samtidig skaber de rammer for beskæftigelse uden profitmaksimering og platforme for nye typer af interessebaserede fællesskaber.

Diakron vil i løbet af 2015 og 2016 foretage samarbejdsbaserede casestudier af 8-10 udenlandske hybride organisationer (som The Long Now, unMonastery, Open Source Ecology, Enspiral, Senselab). Disse hybride organisationer spiller samme type rolle som en række kendte danske eksempler (som Givrum.nu, Københavns Fødevarefællesskab, Labitat og Trampolinhuset), men rummer en række nye horisonter i kraft af eksempelvis deres større eller anderledes skalafokus, længere levetid, faglige krydsninger eller deltagelsesformer.

Undervejs vil Diakron udvikle og opbygge et samarbejdsorienteret formidlingskoncept hvor løsningsmodeller og fremgangsmåder deles via udstilling, workshop, digitalt magasin og analyse rapport.

Formålet er at give et overblik over hybride organisationer internationalt og detaljerede indblik i teknikker og tilgange til hvordan de organiseres. Samtidig er formålet at vise nye retninger for offentlige myndigheder (og andre aktører), der ønsker at facilitere og skabe rammer for nye beskæftigelsesformer, organisationstyper og typer af fællesskaber.

Projektet er støttet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og udføres i samarbejde med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet i København.